تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
این سایت صرفا جهت اطلاع رسانی پیرامون ترجمه ها و تالیف هایم میباشد.


آقا و خانم اسمیت؛قاتل میان ماست

روزنامه آرمان ملی
دوشنبه سی ام مهرماه ماه هزار و چهارصد و دوخورشیدی
آقا و خانم اسمیت؛قاتل میان ماست
(نگاهی به کتاب درس و آوازخوان طاس اثر اوژن یونسکو با ترجمه ی داریوش مهرجویی )
مترجم:فرزام کریمیبیهودگی و روایت جهانی پوچ که در حال زیست در آن هستیم از مهمترین ویژگی های این سبک به شمار میرود,جهانی که از یک سو نقاب داران دموکراسی با دمیدن در شیپور جنگ،حمام خون به راه انداخته اند و از دیگر سو عقاید متحجرانه انسان را به مسلخ کشانده است,از این رو تئاتر ابزورد پاسخی در برابر فاشیسم زمانه اش بوده است, به کدامین سوی این جهان باید تکیه کرد؟ غرب دروغین و یا شرق دروغین؟این همان پرسش خطیری ست که داریوش مهرجویی با انتخاب اوژن یونسکو به دنبال مطرح ساختن آن بوده است,انسانی مثله شده و قربانی که قدرت تصمیم گیری از وی گرفته شده است و تنها بازیچه ی نقاب دارانی شده است که با مطرح ساختن شعارهایی توخالی در حال ریشخند زدن به انسان معاصر هستند بنابراین اوژن یونسکو با درک چنین وضعیتی تلاشش را به کار بست تا با استهزای تئاتر به مقابله با چنین رویکردی بپردازد و پرسش مهرجویی هم همین بوده است،آیا ما عروسک های خیمه شب بازی قدرت های جهانی هستیم که همواره باید رخت عزا به تن ما کنند؟دیگر چه لذتی برای زیستن در چنین جهان تهی از معنایی وجود دارد؟حال در....

ادامه مطلب را میتوانید از طریق لینک زیر(وبسایت روزنامه آرمان ملی)بخوانید:
www.armanmeli.irنویسندگان